Badanie okresowe

Około 5 roku życia warto wykonać kontrolne badania krwi (morfologia i biochemia).